Naše geodetická kancelář je v prvním patře budovy bývalého Agroprojektu v centru města. Působíme v okrese Uherské Hradiště v rozsahu činnosti Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti a vyhotovujeme:

  • geometrické plány pro rozdělování pozemků
  • geometrické plány pro zaměřování budov
  • geometrické plány pro vyznačení věcného břemene k části pozemku
  • vytyčování hranic pozemků
  • vytyčování staveb před zahájením jejich výstavby
  • zhotovování polohopisu a výškopisu ( účelové mapy) jako podklad pro projektovou činnost


Zobrazit místo Geodetická kancelář, Jan Pohunek na větší mapě

Ing. Jan Pohunek
Na Splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště;

email: pohunek@geopo.cz
mobil: 737 712 458, telefon: 572 554 251